OpdrachtgeversGMB, Waterbedrijf Groningen

TypeProjectmanagement

Ontwerp & Realisatie van een 400MM drinkwatertransportleiding

Drinkwatertransportleiding

Activiteiten

Projectondersteuning tijdens het gehele bouwproces vanaf aanbieding t/m oplevering.

Projectdetail

Ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie van een 400MM drinkwatertransportleiding inclusief buitendienststelling.