Omgevingsmanagement

Samenwerking binnen de gehele keten en uiteindelijk de tevredenheid van de omgeving, bepalen met klem het succes van projecten. Daarom sturen wij op een beheersbaar en voorspelbaar proces mét aandacht voor mens en omgeving. Goede inventarisatie en communicatie met alle interne en externe partijen draagt bij aan een beheersbaar en voorspelbaar proces. Wij onderzoeken de belangen en standpunten en bijhorende randvoorwaarden en komen tot een gedragen strategisch voorstel op het gebied van omgevingsmanagement.

Leefbaarheid
Omgevingsmanagement geeft richting aan de leefbaarheid van het gebied. Middels een helder gedefinieerd proces bieden wij een handvat, inzicht en richting aan de leefbaarheid van het gebied en haar omgeving.

Archeologie, Ecologie, NGE, K&L
Onze omgevingsmanagers geven richting en koers aan de conditioneringsactiviteiten in een project. Wij bieden in het project overzicht en strategie en coördineren de aspecten Archeologie, Ecologie, NGE en K&L.

Vergunningencoördinatie
Bij een complex project is het van belang om te weten met welk bevoegd gezag en met welke vergunning verstrekkers u te maken heeft. We kunnen dit uit handen nemen door te faciliteren en te coördineren in het aanvragen van de juiste vergunningen en aanpalende eisen.

Communicatie
Een belangrijke factor van een beheersbaar project is de externe communicatie. Onze projectleiders en/of adviseurs overzien de communicatie momenten. Wij werken in goede harmonie samen met belangrijke stakeholders en actoren.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op!