OpdrachtgeverTenneT TSO

TypeProjectbeheersing, Projectmanagement

Netversterking duurzame energie in Friesland

Netversterking duurzame energie Friesland

Activiteiten

Extern advies en verantwoordelijk voor de projectbeheersing (tijd, geld, risico, kwalitiet) binnen het programma.

Projectdetail

In verband duurzame initiatieven binnen de provincie Friesland wordt het Hoogspanningsnetwerk aangepast. Er wordt een kabelverbinding gerealiseerd een nieuw hoogspanning station gebouwd en diverse hoogspanningsstations worden aangepast en uitgebreid. Hiermee wordt de leveringszekerheid van het totale net in relatie met de duurzame energie gewaarborgd.