OpdrachtgeverTenneT TSO

TypeProjectbeheersing, Projectmanagement

Netversterking duurzame energie Eemshaven

Activiteiten

Projectcoördinatie projectbeheersing (tijd, geld, risico, kwaliteit).

Projectdetail

Het bouwen van 1 hoogspanningsstations 110kV een kabelverbinding van 7 km naar een bestaande station en twee koppel transformatorvelden nabij Robbenplaat.