OpdrachtgeverUMCG

TypeProjectmanagement

Hotfloor pilot project realisatie OK’s BG

Hotfloor pilot project realisatie OK’s BG

De UMCG afdeling Bouw en Facilitair (B&F) wil in het kader van grootschalige toekomstige bouwprojecten haar werkwijze in huisvestingsopgaven, met betrekking tot ontwerpen, bouwen en exploiteren, verder professionaliseren. Daarbij is de insteek om steeds beter de projectaanpak vanuit B&F integraal in te steken, gericht op een soepele procesgang in programma’s en projecten. De opdrachtgevers in het UMCG verwachten nml. van B&F dat ze ontzorgd worden ten aanzien van de huisvestingsvragen van de eerste verkenning tot en met de ingebruikname, op basis van vooraf overeengekomen kaders en afspraken.

Om deze professionaliseringslag mede mogelijk te maken is namens HACONNECT Marcel Quint gevraagd om op basis van detachering de rol van project verantwoordelijk projectmanager (PM) in te vullen. Momenteel is Marcel als PM samen met zijn ontwerpteam bezig om het Hotfloor pilot project realisatie OK’s BG volgens een nieuw ingezet organigram met bijbehorend RACI matrix uit te werken tot een definitief Technisch Ontwerp welk medio oktober 2021 aanbesteedt zal worden.