Hulp bij aardbevingsschade

Mijnbouwschade HACONNECT

 

Heeft uw woning of bedrijfspand aardbevingsschade opgelopen? HACONNECT biedt hulp bij uw aanvraag en de gehele procedure. Onze adviseurs Mijnbouwschade zijn deskundig in het behartigen van uw aardbevingsdossier. De langdurige ingewikkelde procedures rondom de afhandeling van de schademelding, nemen wij u uit handen.

Nederland wordt al een aantal jaren geteisterd door een ongekend aantal aardbevingen in het noorden van het land. Binnen dit aardbevingsgebied kunnen de gedupeerden een beroep doen op een schaderegeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (het IMG). Uit recent onderzoek is gebleken dat meer dan 100.000 huizen de dupe zijn van aardbevingen en één of meerdere schades hebben opgelopen. Meer dan de helft van deze schades wordt niet gemeld!

U hoeft enkel uw schade te melden bij het IMG. Op het moment dat u in aanmerking komt voor schadevergoeding, nemen wij het dossier van u over tot de schade en de bijkomende kosten zijn uitgekeerd aan u als gedupeerde.

In de praktijk ziet dit er als volgt uit: Nadat u de schade heeft gemeld bij het IMG kunnen wij een machtigingsformulier afstemmen. Hiermee machtigt u HACONNECT om uw belangen in het dossier te behartigen. Het IMG vergoed tot het redelijke deze advieskosten bovenop uw schadevergoeding.

Op het moment dat uw schade is gemeld, en het IMG besluit dat u recht heeft op schadevergoeding, zal een deskundige uw schade opnemen en stelt een adviesrapport op. HACONNECT beoordeeld uw adviesrapport. De ervaring leert dat het adviesrapport vaak een zienswijze procedure kent. Zijn wij het niet eens met het adviesrapport, dan wordt er door onze professionals een zienswijze en in het uiterste geval een bezwaarschrift procedure opgestart.

Wanneer u aardbevingsschade van grote of grove omvang kent, heeft u te maken met Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ook dan staan wij u bij in de procedure met advies en begeleiding.

Kortom:

De adviseurs Mijnbouwschade van HACONNECT helpen het schadedossier verder door te toetsen of:

  1. er voldaan is aan de afspraken en de procedures.
  2. er voldaan is aan de juridische gang van zaken.
  3. bouwkundig het dossier volledig is aangevuld.

Wij ontzorgen u in de administratieve rompslomp en komen op voor uw belangen als gedupeerde.

Wij Kop d’r Veur en u geen gezeur!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op!